Hot tips

KLUKNAVA

 

The village originated on the foundations of an older settlement from the 13th century called Stará Richnava (Old Richnava). The new village built on old foundations is mentioned in written sources – in the year 1304 under the name Clichnow and in the year 1316 – Cluchnow. It belonged to the castle domain with the administration centre in the Richnava´s castle, that is why the history of the state is the same.

From the year 1336 up to a middle of the 15th century, the estate was owned by the Perényi, then Thurzo and then Csáky families. 

Manor House in Kluknava

 

Welcome
Informačný portál viamirabilis.eu ponúka všetkým subjektom pôsobiacim v regióne možnosť prezentovať svoju ponuku a zapojiť sa tak do rozvoja turizmu v regióne.
 
Ak máte záujem využívať výhody informačného portálu viamirabilis.eu a chcete nadviazať aktívnu spoluprácu kontaktujte nás!
 
VIA MIRABILIS, n.o.
053 51 Kluknava č. 178

tel.: 0999 123 456
fax: 038 1234 5678
email: info@viamirabilis.eu