Banícky deň - oslava baníctva Hnileckej doliny

Banícky spolok mesta Gelnica organizuje a srdečne Vás pozýva dňa 28.9.2018 od 15.hodiny 

na tieto podujatia

15:00 odhalenie pamätnej tabule Samuela Fabriczyho

príhovor primátora mesta Gelnica

Deň bielych ruží pietna spomienka na zosnulých členov baníckeho spolku

15:45 vernisáž výstavy "Staré drevené truhlice, brašne a kuchyňa"

16:00 Svätenie piva

16:30 Prehliadka baníckych spevokolov

 

 

Dejiny baníctva v obci Slovinky

Obec Slovinky oslavuje 650, výročie prvej písomnej zmienky a pri tej príležitosti Vás s Baníckym cechom pozýva na prezentáciu knihy:

"Dejiny baníctva v Obci Slovinky"

a

"Technické pamiatky IV.časť - Slovinky, Krompachya Kluknava" 

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš

Smolník, jeho sláva a súčasná realita

Prednáška : Ing. Ján Fritsch

História mincovníctva v Smolníku

Termín prednášok : 10. 9. 2013 (utorok) o 16, 00 hod.

Miesto konania prednášok :

Multifunkčné energeticko-banícke centrum Barbora v Spišskej Novej Vsi,

Nábrežie Hornádu 14.