Banícky deň - oslava baníctva Hnileckej doliny

Banícky spolok mesta Gelnica organizuje a srdečne Vás pozýva dňa 28.9.2018 od 15.hodiny 

na tieto podujatia

15:00 odhalenie pamätnej tabule Samuela Fabriczyho

príhovor primátora mesta Gelnica

Deň bielych ruží pietna spomienka na zosnulých členov baníckeho spolku

15:45 vernisáž výstavy "Staré drevené truhlice, brašne a kuchyňa"

16:00 Svätenie piva

16:30 Prehliadka baníckych spevokolov

 

 

Dejiny baníctva v obci Slovinky

Obec Slovinky oslavuje 650, výročie prvej písomnej zmienky a pri tej príležitosti Vás s Baníckym cechom pozýva na prezentáciu knihy:

"Dejiny baníctva v Obci Slovinky"

a

"Technické pamiatky IV.časť - Slovinky, Krompachya Kluknava" 

Budovanie partnerstva na Gotickej ceste

 

Obec Kluknava sa prostredníctvom projektu neziskovej organizácie ViaMirabilis n.o. stala súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce rozvoja turizmu. A zohráva v ňom významnú úlohu. O tom svedčí aj fakt, že sa práve na jej území uskutočnili už štyri semináre za účasti slovenských a zahraničných hostí, ktorého témou bol rozvoj turizmu v našom regióne.  Okrem odborných prednášok z oblasti rozvoja turistického ruchu sa hostia zoznámili aj s bohatou históriou obce Kluknava a ďalších miest na ceste našim partnerom projektu Historické pamiatky a turistika bez hranic.

Projekt "Historické pamiatky a turistika bez hraníc", ktorý realizuje nezisková organizácia ViaMirabilis n.o. v spolupráci s maďarskými partnerskými organizáciami Abaújvár Kozség Önkormányzata a Aba Turisztikai Egyesület, je financovaný z prostriedkov Európskej únie z programu Cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007 - 2013. 

Hlavným zámerom je rozhýbať stagnujúci turistický ruch v regióne východného Slovenska.  Okolie Gelnice, Moldavy nad Bodvou či Krompách, ktoré patrí medzi ekonomicky skúšané oblasti, tak s pomocou fondov Európskej Únie v rámci Operačného programu HUSK získava nový impulz pre svoj ďalší rozvoj a podporí zbližovanie a spoluprácu slovenských a maďarských partnerov.

"Počas celého roka 2011 sa v rámci projektu, ktorého začiatok sprevádzal historický seminár za účasti pracovníkov zo SAV a našimi maďarskými partnermi, uskutoční viacero aktivít smerujúcich k naštartovaniu kooperácie subjektov posobiacich v turizme v rámci regiónu", hovorí riaditeľka ViaMirabilis n.o. Daniela Mikušová a dodáva "pripravia sa informačné materiály potrebné pre rozvoj turistického ruchu, naštartuje sa práca v teréne a v neposlednom rade sa sprístupní špecializované regionálne turistické informačné stredisko".

Vďaka projektu a jeho cezhraničnému charakteru tak turisti objavia nové možnosti a krásy regónu so zameraním najmä na spoznávanie historických  objektov atraktívneho obdobia gotiky prostredníctvom propagácie tzv. Gotickej cesty.