Banícky deň - oslava baníctva Hnileckej doliny

Banícky spolok mesta Gelnica organizuje a srdečne Vás pozýva dňa 28.9.2018 od 15.hodiny 

na tieto podujatia

15:00 odhalenie pamätnej tabule Samuela Fabriczyho

príhovor primátora mesta Gelnica

Deň bielych ruží pietna spomienka na zosnulých členov baníckeho spolku

15:45 vernisáž výstavy "Staré drevené truhlice, brašne a kuchyňa"

16:00 Svätenie piva

16:30 Prehliadka baníckych spevokolov

 

 

Dejiny baníctva v obci Slovinky

Obec Slovinky oslavuje 650, výročie prvej písomnej zmienky a pri tej príležitosti Vás s Baníckym cechom pozýva na prezentáciu knihy:

"Dejiny baníctva v Obci Slovinky"

a

"Technické pamiatky IV.časť - Slovinky, Krompachya Kluknava" 

Pozvánka na 5.seminár

Už v poradí piaty seminár k projektu "Historické pamiatky a turistika bez hraníc" sa uskutoční dňa 07. Júla 2011, tentokrát v priestoroch penziónu Aranybánya v Telkibányi v Maďarsku

Projekt "Historické pamiatky a turistika bez hraníc" je financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG. Cieľom projektu je vytvoriť spoločnú slovensko-maďarskú informačnú sieť s dôrazom na propagáciu historických pamiatok a možnosti cezhraničnej turistiky. Našou úlohou je spropagovať historické pamiatky a turistické atrakcie na trase od Kluknavy po maďarský Gönc na menej navštevovanej časti Gotickej cesty.

 

V rámci programu sa  predstavia marketingové nástroje, ktoré sa vytvárajú v rámci projektu na podporu turistických atrakcií. Prezentácia je spojená s panelovou diskusiou o možnostiach participácie subjektov na vytváraní turistických partnerstiev a ich využitie v praxi. 

Súčasťou programu je aj bližšie predstavenie histórie obcí Abaújvár a Gönc a archologických nálezov v okolí mesta Gönc .

 

V rámci predchádzajúcich seminárov sa mali účastníci možnosť zoznámiť s bohatou históriou Gelnice, Jasova, Moldavy nad Bodvou, či Rožňavi a Krásnej hôrky. 

V spolupráci s vedeckými pracovníkmi SAV sa okrem toho prezentovali aj archeologické náleziská v regióne.

Súčasťou jednotlivých seminárov boli aj prednášky venované rozvoju marketingu subjektov pôsobiacich v regióne a ich zapojenie do spoločných aktivít.