Hot tips

KLUKNAVA (Kraj: Košický Okres: Gelnica)

Takmer v centre v centre regiónu Spiša – v Kluknavskej kotline – leží obec, ktorú lemuje prírodný rámec Hornádskej kotliny. Územím obce preteká Dolinský potok ako ľavo brežný prítok Hornádu

Kaštieľ v Kluknave

 

Vitajte
Informačný portál viamirabilis.eu ponúka všetkým subjektom pôsobiacim v regióne možnosť prezentovať svoju ponuku a zapojiť sa tak do rozvoja turizmu v regióne.
 
Ak máte záujem využívať výhody informačného portálu viamirabilis.eu a chcete nadviazať aktívnu spoluprácu kontaktujte nás!
 
VIA MIRABILIS, n.o.
053 51 Kluknava č. 178

tel.: 0999 123 456
fax: 038 1234 5678
email: info@viamirabilis.eu