Hot tips

KLUKNAVA (Kraj: Košický Okres: Gelnica)

Takmer v centre v centre regiónu Spiša – v Kluknavskej kotline – leží obec, ktorú lemuje prírodný rámec Hornádskej kotliny. Územím obce preteká Dolinský potok ako ľavo brežný prítok Hornádu

Kaštieľ v Kluknave

Trasy

Na tejto stránke pre Vás pripravujeme výber z možných turistických trás, podľa rôzneho stupňa náročnosti.

Pri návšteve nášho regiónu tak budete mať možnosť podľa svojich časových či fyzických možností zvoliť si trasu, ktorá Vám vyhovuje. Týmto krokom Vám chceme zjednodušiť a zatraktívniť spoznávanie tohoto krásneho regiónu.

 18km dlhý  turistický výstup z Nižnej Slanej do Rožňavy pod názvom "Po stopách starej banskej činnosti".

Trasa: OcÚ Nižná Slaná – Repisko – chata Zeme – chata Turek – Rožňava, Banícke múzeum (18 km)

Poráčska dolina je 9 km dlhá dolina, ktorú vo vápencoch Galmusu vyhĺbil Poráčsky jarok od obce Poráč po Slovinky. Je to typická krasová dolina, lemovaná skalnými zrázmi Vápenníka, Slovinskej skaly a Červených skál. Dolina je v ústí hlboká takmer 400 m a vzdialenosť medzi jej okrajmi dosahuje 1 750 m, kým v horných častiach dosahuje vzdialenosť okrajov 500 – 600 m pri hĺbke 150 m.

Bielovodská dolina je asi 5 km dlhá dolina na severnej strane Galmusu neďaleko Olcnavy v hornom úseku pripomínajúca rokliny Slovenského raja. Pretekajúci potok Biela voda vytvoril úzky kaňon s kaskádami. Dolina končí v blízkosti Šarkanovej diery, pod Vysokým vrchom.

Predstavuje dobre vyvinutý viac než 10 m vysoký vodopád v doline Kamenná a je jedným z početných krasových útvarov, roztrúsených po celom území Galmusu.

Jasovská skala je mohutné bralo, rozdelené štyrmi poruchovými zónami na päť rôzne veľkých častí s výskytom viacerých druhov karpatskej horskej vegetácie a fauny. Cez územie vedie ňou náučný chodník Jasovská skala, dlhý 3 km so siedmimi zastávkami. Jeho trasa vedie po južnej strane rybníka okolo kláštorného cintoríne, po serpentínach starého chodníka, vysľapaného mníchmi cez lestnú časť Štátnej pamiatkovej rezervácie Jasovské dubiny k ochrannému valu Jasovského hradu. Ďalej pokračuje dvomi zastávkami okolo valu a vracia sa po úpätí Jasovskej skaly na lesnú cestu okolo starého kameňolomu k Jasovskej jaskyni s poslednou zastávkou.

Chránená krajinná oblasť Zádielská tiesňava je najznámejším a najnavštevovanejším miestom v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu . Zádielska tiesňava patrila v rozličných anketách o najkrajšiu dolinu vždy medzi najvážnejších kandidátov. Je vskutku romanticky krásna.

Mimoriadne atraktívna a zaujímavá 3 km dlhá krasová tiesňava, nachádzajúca sa 3,5 km na západ od Turne nad Bodvou vo východnej časti chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Tiesňava, ktorá je vyhlásená aj za Národnú prírodnú rezerváciu. Dĺžka tiesňavy je 2 200 m, najužšie miesta na dne majú šírku iba 10 m. Je hlboko vrezaná do bieleho vápenca krasových planín Slovenského krasu, miestami hlboká vyše 400 m. Na najužších úsekoch sa na jej dno sotva zmestí stará asfaltová cesta.

Ozdobou tiesňavy je pozoruhodný skalný útvar vysoký 105 metrov, ktorý dostal podľa svojho charakteristického štíhleho tvaru výstižný názov Cukrová homoľa.

S extrémne vhĺbeným tvarom doliny súvisí mikroklimatická inverzia, ktorá podmieňuje vegetačnú inverziu. Dolu v doline rastú najmä karpatské rastlinné spoločenstvá uprednostňujúce chladenejšie a vlhšie biotopy. Zatiaľ čo na suchých a pomerne teplých horných úsekoch skalnatých svahov rastú podobne ako na okolitých náhorných plošinách teplomilnejšie a suchomilnejšie panónske rastlinné spoločenstva.

Havrania skala (770 m) je skalnou vežou na planine Horného vrchu. Nachádza sa nad západnou úbočou Blatnickej doliny severne od Zádielskej chaty. Na skalnej ostrohe sa nachádza praveké, valom opevnené hradisko, ktoré bolo sídliskom ľudu kyjatickej kultúry, obyvatelia poznali spracovanie železa.

Zádielske hradisko, je jedno z najväčších pravekých hradísk na Slovensku. Zemné hradisko o rozlohe 55,95 ha sa rozprestiera v katastrálnych územiach Dvorníkov a Hrhova. V mladšej dobe bronzovej boli na oboch stranách doliny vybudované hradiská s mohutným opevnením, ktorého zjavné pozostatky sa zachovali dodnes. Zádielske hradisko sa nachádzalo v južnej časti Zádielskej planiny. Z jeho severného valu, ktorý sa tiahol kolmo na Zádielsku tiesňavu cez celú planinu, sa zachoval úsek dlhý asi 900 m, široký 8 m a vysoký 3 m. Funkciou tohto hradiska bolo kontrolovať prechody z Košickej kotliny do Rožňavskej kotliny. Je viac ako pravdepodobné, že Zádielske hradisko, sa využívalo aj v rannohistorickom osídlení tohto územia

7.1.2012

Trasa: Čučma - Nad Solnou - Malá skala - Skalisko - Chata Volovec - Čučma

Prezentácia na autobusovej stanici v Rožňave od 7,00 do 8,30

Odchod mimoriadnych autobusov je od 7,30 do 8,30 hod.

Info:KST Rožňava, Pavol Molnár 0907138784

 

Volovec sa nachádza vo Volovských vrchoch, v rožňavskom okrese, medzi Rožňavou a Betliarom. Niekto si ho môže zmýliť s Volovcom v Západných Tatrách, ktorý má rovnaký názov. Najvyšším bodom Volovca je Skalisko (1293,1m) odkiaľ môže turista vidieť na SZ strane Vysoké Tatry, na Z strane Nízke Tatry a Kráľovu hoľu, na juhu Slovenský kras a na východe Kojšovskú hoľu.

 

Trasa: Nálepkovo - Henclová - sedlo Volovec - Skalisko - Chata Volovec - Čučma

Stredná náročnosť trasy

Chatu Volovec alebo aj Chatu pod Volovcom môžete nájsť v západnej časti Volovských vrchov v nadmorskej výške 1130m n.m. Je vybudovaná pod skalnatým vrcholom Volovca, pod Skaliskom. Chata je súčasťou Cesty hrdinov SNP - červená značka - z vrcholu Skaliska sa na ňu dostanete po zelenej značke za cca 15 minút. 

K chate sa dostanete z viacerých smerov:

Z Rožňavy po zelenej značke - trasa trvá pešou chôdzou 3 hodiny a 15 minút

Z Betliara po žltej značke - 3 hodiny a 45 minút

Z Henclovej po zelenej značke - 2 hodiny a 15 minút

Ubytovanie