Hot tips

KLUKNAVA (Kraj: Košický Okres: Gelnica)

Takmer v centre v centre regiónu Spiša – v Kluknavskej kotline – leží obec, ktorú lemuje prírodný rámec Hornádskej kotliny. Územím obce preteká Dolinský potok ako ľavo brežný prítok Hornádu

Kaštieľ v Kluknave

Detail trasy

Výstup na Skalisko (1293,1m n.m.) z Nálepkova

Zaujímavosti na trase: