Hot tips

KLUKNAVA (Kraj: Košický Okres: Gelnica)

Takmer v centre v centre regiónu Spiša – v Kluknavskej kotline – leží obec, ktorú lemuje prírodný rámec Hornádskej kotliny. Územím obce preteká Dolinský potok ako ľavo brežný prítok Hornádu

Kaštieľ v Kluknave

Detail

TELKIBÁNYA (ARANYGOMBOS FOGADÓ)

3896 Telkibánya, Múzeum útca 3, Hungary, aranygombosfogado@gmail.com. www.aranygombosfogado.hu, 0036(46)388665