Hot tips

BIELA DÁMA A ČIERNY RYTIER** - KLUKNAVA

Penzión a reštaurácia - Kaštieľ v Kluknave

Penzión a reštaurácia

Detail

KLUKNAVA (Kraj: Košický Okres: Gelnica)

 

Takmer v centre v centre regiónu Spiša – v Kluknavskej kotline – leží obec, ktorú lemuje prírodný rámec Hornádskej kotliny. Územím obce preteká Dolinský potok ako ľavo brežný prítok Hornádu.

 

História:

Obec Kluknava sa vyvinula v chotári susednej obce Richnava, na základoch staršej osady z 13. storočia s názvom Stará Richnava. Novú obec na starých základoch uvádzajú písomné pramene – v roku 1304 pod názvom Clichnow. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tisíc zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získal späť Zápoľský a vlastnil ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva rod Thurzovcov, po ich vymretí v roku 1693 sa vlastníkmi Spišského a Richnavského hradu s majetkom a obcami stali Csákyovci.

 

Pamiatky a pamätihodnosti:

Kaštieľ:

Pôvodne postavený v renesančnom slohu v roku 1715 - 1720 z materiálu zrúcaním Richnavského hradu na vyvýšenom mieste nad riekou Hornád neďaleko kostola. Patril medzi majetky kluknavsko-iliašovskej vetvy rodu Csákyovcov. Východné a južné krídlo s juhovýchodnou a juhozápadnou vežou bolo postavené v 2. pol. 16 stor. pravdepodobne z podnetu Thurzovcov. Uzatvorenú podobu, v podstate dnešnú, má kaštieľ od prestavby v 17. storočí. V 18. storočí časť obytných priestorov prestavali na priestranné sály so štukovými zrkadlami na rovných stropoch, vybudovali pecové výklenky. Pod východným návrším vybudovali rozsiahly dvor dodnes tvoriaci súčasť areálu kaštieľa. V 19. stor. pristavali vo vnútri dvora k západnému a júžnému krídlu chodbu s hlavným vstupom. Po znárodnení plnil kaštieľ rôzne úlohy, koncom 20.storočia začal chátrať. Kaštieľ momentálne prechádza komplexnou rekonštrukciou.

 

 

Ďalšie pamiatky v Kluknave:

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej – postavený v roku 1555 ako protestantský so zachovaným zaklenutím lode. Zbarokizovali a rozšírili ho v roku 1710 o presbytérium a severnú sakristiu, západnú vežu a organovú emporu. Vo veži sa nachádza zvon z roku 1599 od zvonolejára Urbana Speigera a zvon z roku 1645 od známeho zvonolejára Juraja Wierda, prešovského mešťana, pôvodom z Klagenfurtu.

 

Štefanská Huta:

S Kluknavou je spojená i priamo miestnou komunikáciou cez Hornád historickým krytým dreveným mostom z červeného smreku, postaveným v roku 1832.

Osada vznikla v 19. storoč na mieste starej huty na spracovanie železnej a medenej rudy. V roku 1884 zaviedli v Štefanskej hute ako prvej v Uhorsku nový spôsob čistenia čiernej medi – elektrolytickú rafináciu. V tejto etape zriadili i vodnú elektráreň a parné kúrenie. Vodnú turbínu postavili na náhone s celkovou dĺžkou 1200 m.

V dôsledku poklesu ťažby medenej rudy, cien medi, i nedostatku pracovných síl napokon v roku 1896 Štefanská huta, napriek veľkému úspechu, skončila svoju činnosť. Časť jej budov a zariadení (ruina amalgamačnej budovy a huty, vodný náhon, administratívna budova) sa však zachovala spolu s robotníckou kolóniou, tvoriacimi dnes osadu s názvom Štefanská Huta.

V chotári obce - z Kluknavy je možné vystúpiť na vrch Roháčku (1028 m), kde je postavená poľovnícka chata – možné útočište pred nepriazňou počasia. Na tento vrch Čiernej hory sa každoročne organizuje výstup

www.whiteladyandblackknight.com

http://www.kluknava.sk